Beltrami Nyt - 16/2004

 
Så skete det igen..

Det hænder at vi bliver ringet op og tilbudt at købe en brugt harmonika, - der grundet ulykkelige omstændigheder skal sælges. Ejeren kan være død, - eller måske kommet på plejehjem. Han kan også have fået en ryglidelse, - eller på anden vis kommet i en situation, - hvor han ikke mere kan spille på sin harmonika.

En sådan situation er altid speciel følsom, - særlig når man står med de efterladte, - der skal realisere arven. Det oplevede vi endnu engang for nogen tid siden, - hvor vi blev ringet op af en datter, - der spurgte om vi var interesseret i at købe en eksklusiv harmonika hun havde arvet fra sin far.

Faderen, der  havde spillet harmonika i mange år, havde altid været trofast både mod sit mærke og sin forhandler. Få år før han døde købte han sit livs drøm, - en harmonika til over kr. 80.000.

Det var derfor naturligt for arvingerne at henvende sig til forretningen, - for her at få hjælp til at sælge den. Det lod sig desværre bare ikke gøre. Forretningen var dog villig til at udtale sig om hvad harmonikaen burde indbringe ved salg, - men var ikke selv interesseret i at købe spillet tilbage, - ej heller tage det i kommission, - eller på anden måde være behjælpelig med et salg.

Harmonikaen blev solgt

Vi blev efterfølgende kontaktet af den noget rystede datter, - og tilbød situationen taget i betragtning, - at tage instrumentet i kommission efter nærmere aftale. Det var glædeligt for os forleden, at kunne melde tilbage og bekræfte, at nu var harmonikaen blevet solgt.

Det handler om etik og moral

Ovenstående hændelsesforløb er langt fra enestående. Misforstå det nu ikke, - vores hensigt er ikke at være moralens vogtere. Men vi ønsker alligevel for god ordens skyld at gøre opmærksom på, - at enhver der indkøber en ny Beltrami harmonika hos Tom & Jørgen, - naturligvis til enhver tid kan forvente vores fulde indsats og støtte, - skulle det senere blive nødvendigt at afhænde instrumentet igen.

Salg af brugte harmonikaer

Generelt er det mest fordelagtigt at sælge sin harmonika privat. Dette vil indbringe den bedste pris, - og man vil også i langt de fleste situationer stå bedre, - hvis man efterfølgende ønsker at købe ny harmonika i ren handel.

Skal en forretning indkøbe brugte instrumenter, - må man forvente en væsentlig lavere pris, - da forretningen efterfølgende har omkostninger til moms, service, garanti, - og også gerne skulle have en fortjeneste.